Gå til bedrift

NEK 399

NEK 399 definerer grensesnittet mellom el-og ekominstallasjon i boligbygg mot allment nett for el-og ekom. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap, plikter og ansvar. NEK 399 er med enkelte unntak kravet ved nye boliger og boligbygg.

Intensjonen med NEK 399 er å skape tilgang til skap og måler på en enklere måte. Koordinering mellom netteier, ekomnetteier, elektroinstallatør, ekominstallatør og huseier skal gå lettere, i tillegg er det bohov for tydeliggjøring av ansvar / eierskap i forhold til myndighetskrav.

Den praktiske delen av NEK 399 vil si at det etableres et tilknytningsskap utomhus. Det består av tre felt: El, elmåler og ekom. Deretter føres det videre inn til et innvendig sikringsskap.

Det vil si at el- og ekomkablene møtes i det utvendige tilknytningsskapet før de føres inn i huset.NEK 399.png

Kontakt oss linkKontakt oss link