Gå til bedrift

SD-anlegg

Sentral driftskontroll (SD) er et rasjonelt styrings- og kontrollverktøy. Med dagens datateknologi kan alle tekniske anlegg drives og syres av en felles datasentral. Alt etter byggherrens nåværende og fremtidige behov kan dette planlegges og forbedres til de ulike byggetrinn. Sammenlignet med et KNX- eller xComfortsystem er det en del likheter, men et SD-anlegg styrer i mye større grad mer spesifikt en eller to element, i hovedsak varme og/eller ventilasjon. SD-anlegg kan dog benyttes som en komplementær til KNX eller xComfort. Målgruppen for SD-anlegg er store komplekse bygg.

Kontakt oss linkKontakt oss link