Gå til privat
Gå til privat

Varmestyring – få kontroll på strømforbruket

I en gjennomsnittsbolig går rundt 60% av det totale strømforbruket til oppvarming av huset. Man kan redusere strømforbruket man bruker til oppvarming med 25 prosent ved hjelp av nattsenking og ved å redusere temperaturen i rom man ikke bruker.

Elektrisk oppvarming

Elektrisk oppvarming er rast, stabilt og relativt billig å installere. Nyere panelovner har innebygde styringssystemer og apper hvor man kan overvåke og justere temperaturen. Ved å bruke flere følere og la ovnene i boligen kommunisere med hverandre, kan styringen av temperaturen gjøres mer intelligent. Spesielt er temperaturstyring med nattsenking noe som kan begrense strømbruken, og med fjernstyring via mobil kan man ha enda større kontroll over strømforbruket.

Kommer du senere hjem enn planlagt? Ikke noe problem - Bruk appen på mobilen til å utsette oppvarming av hjemmet slik at du ikke sløser med energien.

Oppvarming.PNG

Kommer du senere hjem enn planlagt? Ikke noe problem - Bruk appen på mobilen til å utsette oppvarming av hjemmet slik at du ikke sløser med energien.

Oppgrader til sparetermostat

Ved å ha en sparetermostat kan man ha natt- og dagsenking av temperaturen. Bruksmønsteret i en vanlig bolig i Norge kan deles i fire perioder: morgen, jobb/skole, kveld og natt. Når du sover eller er borte fra boligen trenger du ikke komfortvarme, og varmen kan med fordel senkes for å spare strøm og penger. De forskjellige delene av en bolig brukes heller ikke hele døgnet og dermed kan du spare strøm også når du er hjemme.

Kontakt oss

Kontakt oss linkKontakt oss link