Gå til privat
Gå til privat

Prosjektering

Vår prosjekteringsavdeling består av en rekke dyktige ingeniører med høy kompetanse på prosjektering. Vi prosjekterer alle typer elektrotekniske anlegg ut fra funksjonsbeskrivelse og spesifikasjon.

Vi prosjekterer også forslag til løsninger/funksjonsbeskrivelser for byggherre. Løsningen skal tilfredsstille byggherrens krav til funksjon og den skal integreres i bygget og avpasses mot andre installasjoner på en god måte.

Produkter som velges beskrives og dokumenteres ut fra at de tilfredsstiller krav i henhold til Forskrift for elektrisk utstyr og den prosjekterte løsningen er utformet slik at den tilfredsstiller alle krav i gjeldende lover og forskrifter.

MVVM2015 opplæring (1).JPG

Kontakt oss linkKontakt oss link