Gå til bedrift

Ordbok

AmpereEnhet for elektrisk strøm (A). Kursenes styrke er oppgitt i ampere. I sikringsskapet ser en at kursene er på 10 A (normalt for belysning/oppvarming), 16 A (tekniske kurser for kjøkken og våtrom) 20 A (komfyrkurser) og 25–63 A (hovedsikringen som tar imot all strøm som går inn i huset fra nettet).
AMSAvanserte måle – og styringssystemer.
AutomatsikringRelé som bryter strømmen om den overskrider en forhåndsinnstilt verdi. Se sikring.
BIMBygningsInformasjonsModellering (Building Information Modeling). Består av tredimensjonal prosjektering. BIM hjelper til med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle arbeidsprosessene mellom aktørene.
CEGodkjenningsmerke innenfor EØS (står for «Communauté Européenne»). Betyr at dette utstyret er produsert i henhold til EUs krav.
DLEDet lokale elektrisitetstilsyn.
DSBDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
FDVForvaltning, drift og vedlikehold.
FEBDOKEr et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner iht. FEL og NEK 400.
FGForsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd
InstallasjonDet faste nettet og utstyret i en bygning for forsyning av elektrisk energi – kabler, ledninger, stikkontakter, armatur, elektriske apparater.
JordfeilbryterJordfeilbryter fanger opp feil på elanlegget og kutter strømmen. Jordfeilbryter er en enhet som installeres på en elektrisk installasjon for å overvåke lekkasjestrømmer mot jord.
KIAKabel-TV installatør
KNXKNX er en åpen trådbasert europeisk standard som benyttes av over 100 produsenter av styressystemer. Du kan dermed velge fritt blant leverandørene av KNX produkter og blande produkter fra ulike leverandører i samme installasjon. KNX er en europeisk standard og at det er en åpen protokoll. KNX kan brukes til å regulere lys, varme, kjøling og ventilasjon i hvert enkelt rom.
KontaktHunnkontakt (stikkontakt) tilpasset en hannkontakt (støpsel eller plugg).
KursStrømsløyfe fra sikringsskapet til deler av boligen – av forskjellig styrke (se ampere).
LumenLumen eller Lm er den måleenheten man bruker om all strøm som kommer ut av en lyskilde som øyet kan se. Lumen må ikke blandes med watt, siden øyets oppfattelsesevne skiller seg fra de ulike bølgelengdene på strømmen som sendes ut.
LuxBelysningsstyrke oppgis i lux. Belysningsstyrken forteller hvor mye lys som treffer en flate.
NEKNorsk Elektroteknisk komité. NEK 400:2010 er en normsamling som gir minimums sikkerhetskrav til elektriske lavspenningsinstallasjoner.
NettAnlegg for transport av elektrisk energi.
NSNorsk Standard
OhmMåleenhet for elektrisk motstand eller elektrisk resistans. I fysikken er Ohm forholdet mellom elektrisk spenning over komponenten og elektrisk strøm gjennom den.
Ohms lovOhms lov omhandler forholdet mellom Volt, Ampere og Ohm.
OverspenningsvernOverspenningsvern skal hindre at elektriske anlegg og apparater skal slås ut i tordenvær. I en bolig bør du ha et såkalt «mellomvern» montert på strøminntaket, og «finvern» på elektronisk utstyr.
PBLPlan- og byggningsloven.
Registrert installatørFirma med offisiell tillatelse til å utføre forskriftsregulert arbeid. Bruk alltid registrert installatør til elarbeid!
RTBRent, tørt, bygg.
SamsvarserklæringDokument som skal signeres hver gang en elektriker er inne i et hus og gjør utbedringer. Samsvarserklæringen skal si noe om hvilke tekniske forskrifter som er brukt og hvilket regelverk som ligger til grunn. Tilsvarende servicebok i bil.
SD-anleggSentral Driftskontrollanlegg.
SikringEn sikring er et element som bryter strømmen når den overstiger angitt verdi.
SpenningEnerginivået i en ledning eller kabel. En høyspentkabel på 300 kilovolt er det livsfarlig å berøre. Får du støt når du skifter en lampett hjemme, er det ubehagelig i et tørt rom. Men det kan være livsfarlig i et våtrom, selv med «bare» 230 volt!
SterkstrømEnkelt sagt er sterkstrøm anlegg knyttet til lys og varme. Per definisjon anlegg over 48 volt.
StrømStrømforbruk måles i kilowattimer. En kilowattime (kWh) er 1000 watt brukt i en time. For eksempel når en panelovn står på 1000 watt i en time. Strømkursene i en bolig er på 10 eller 16 ampere (A), styrken er angitt for hver sikring i sikringsskapet ditt. Belastningen den enkelte kurs tåler, er ampere ganger volt. Med en spenning på 230 volt, tåler en 10 A kurs en samlet belastning på 10x230 = 2300 watt. 1000 kWh=1 megawattime (1 MWh). 1000 000 kWh=1 gigawattime (1 GWh). 1000 000 000 kWh=1 terrawattime (1 TWh).
SvakstrømEnkelt sagt er svakstrøm anlegg knyttet til sikkerhetsinstallasjoner som alarm, nødlys og adgangskontrol. Per definisjon anlegg under 48 volt.
TEKTeknisk forskrift. TEK 2010 er en forskrift til den norske plan- og bygningsloven av 2008.
TIATeleinstallatør.
Trimmet byggingStrømlinjeformet jobbing for å effektivisere produksjonen.
U-verdiVarmegjennomgangskoeffisienten er en verdi en bruker til å anslå materialers varmeisolerende evner og er nødvendig for beregning av effektbehov. Måles i W/m².
xComfortxComfort er en trådløs installasjonsmetode med tilhørende styringssystem for det elektriske anlegget i huset.
Kontakt oss linkKontakt oss link