Gå til bedrift
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Strategi

Strategi

Vintervollgruppen har en rullerende strategiplan med de overordnede strategiene for alle selskapene. Strategiplanen gjennomgås og revurderes årlig samtidig som den forlenges. I tillegg har hvert enkelt datterselskap sin strategiplan med tilpasninger til det lokale markedet med spesiell vekt på aktiviteter for å nå målene. Det betyr at strategiplanen for Eltron er tilpasset markedet i Nord Østerdal.

Hovedpunktene i strategiplanen er som følger:

Hovedpunktene i strategien er som følger:

  • Vintervollgruppen skal være en god, trivelig og humørfylt arbeidsplass.
  • Organisasjonen skal være preget av kvalitet i alle ledd og det ferdige produkt skal være fri for feil og mangler.
  • Det skal legges til rette for at de ansatte har utviklingsmuligheter både faglig og menneskelig.
  • Bedriften skal være innovativ og være i fremste rekke med å videreutvikle eksisterende forretningsområder samt utvikle nye innenfor våre kjerneområder.
  • For å kunne investere i utvikling av ansatte og bedriften slik vi ønsker, må vi ha en høy produktivitet og en inntjening som ligger over tilsvarende bedrifter.
  • Våre kunder skal merke at vi er innsatsvillige og har opplevelse av at vi yter ”det lille ekstra”.
  • Vi skal sette store krav til oss selv og Vintervollgruppen skal fremstå som best i bransjen med hensyn til trivsel, utvikling, kompetanse, produktivitet, service og kvalitet.
Kontakt oss linkKontakt oss link