Gå til bedrift
  1. Hjem
  2. NØVGS

Prosjektnavn: NØVGS

Prosjektsted: Tynset

Type prosjekt: Nybygg

Tidsrom: 2011-2013

Byggherre: Hedmark fylkeskommune

Oppdragsgiver: Hent

Kontaktperson Hent: Kjetil Sandvoll

Prosjektleder: Lars Esten Heggvik

Bas: Harry Sæther/Stig Ole Henningsmo

RIE: Vintervoll